SUMAK POMPA'ya hoşgeldiniz! Bize Ulaşın: +90 262 502 50 10
DİL:

Şifremi Unuttum

GARANTİ ŞARTLARI

  1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
  3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmemesi hâlinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
  4. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır.
  5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması hâlinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  6. Malın, teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızların maldan yararlanamamayı sürekli kılması tamiri için gereken azami sürenin aşılması durumunda; servis istasyonunun mevcut olmaması hâlinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilcilik ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirtilmesi durumunda tüketiciye malın ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
  7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  8. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığı tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
  9. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.